Tietosuoja- ja markkinointirekisteriseloste

Jos sinulla on Kruunu Herkku Oy:n tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: ina.immonen@kruunuherkku.fi.

Kruunu Herkun markkinointirekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Kruunu Herkku Oy (Y-tunnus 2885782-3)
Tehtaantie 12
51900 Juva

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ina Immonen, toimitusjohtaja
0500 988 223

ina.immonen@kruunuherkku.fi

3) Rekisterin nimi

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinointi ja asiakkuuden hoitoon liittyvässä tarkoituksessa. Rekisteröidyille voidaan lähettää KruunuHerkkuun liittyvää informaatiota esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, ikä. Sekä mahdollisesti henkilön työsuhteeseen liittyviä tietoja, mikäli kyse on asiakassuhteesta yritysten välillä.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai YTJ-tietojärjestelmästä tai muista julkisista yhteisörekistereistä sekä julkisesta tietoverkosta kuten www-sivuilta sekä muista julkisista lähteistä.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen takia tietoja voidaan siirtää alihankkijan käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun ja tiedot voivat teknisesti sijaita alihankkijan palvelimilla. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on annettu käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten.