Vastuullinen toiminta on Kruunu Herkun ytimessä

Vastuullisuuden merkitys Kruunu Herkulle on liiketoimintakriittinen ja kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Haluamme olla vastuullisuustyössämme proaktiivinen toimija, jonka toiminta on läpinäkyvää ja tukee globaaleja vastuullisuuden teemoja omassa vaikutuspiirissämme.

Olemme kumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä tuotteidemme kuluttajille turvallinen ja luotettava valinta, joka tekee määrätietoista ja kehittyvää vastuullisuustyötä. Kehitämme omaa toimintaamme ympäristönäkökulmat huomioiden.

Parannamme energiatehokkuuttamme, vaikutamme toiminnassamme ja tuotteissamme syntyvien pakkausmateriaalien fiksuilla valinnoilla mahdollisimman vähän ympäristöömme ja kuljemme kohti vähähiilisempää toimintaa. Arvioimme toimintamme vastuullisuutta niin sanotussa Pellolta pöytään –arvoketjussa, joka pitää sisällään koko kumppaniverkostomme, oman toimintamme ja tuotteiden turvallisuuden sekä vastuullisuuden aina kuluttajille saakka.

Korostamme toiminnassamme luottamusta, perheyrityksen arvoja ja vastuullista omistajuutta sekä niiden kautta syntyvää hyvinvointia koko arvoketjussa.

Kruunu Herkun arvot:

 • Kaiken teemme tinkimättömästi
 • Välitämme aidosti
 • Toimimme nokkelasti

1.Ympäristövastuu

Oman toiminnan ympäristövaikutukset:

 • Oman toimintamme ympäristövaikutuksien vähentäminen: (energiankulutus, vedenkulutus, hiilidioksidipäästöt)

Teknologinen kehitys: 

 • Investoinnit kalustoon ja niiden ympäristövaikutus, kaluston pitkä ja ympäristötehokas elinkaari

Logistiikka:

 • Kumppaneina vain vastuullisia logistiikkatoimijoita

Kiertotalous:

 • Toimimme materiaalitehokkaasti, tähtäämme jätteen vähentämiseen, sitoudumme muovin vähentämiseen
 • Minimoimme hävikkiä

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen:

 • Sertifioidut kala-, soija- ja kookostuotteet

2. Sosiaalinen vastuu

Hyvinvoiva ja monimuotoinen työyhteisö:

 • Työturvallisuus
 • Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
 • Hyvinvointi

Laadukas ja turvallinen asiakaskokemus: 

 • Elintarviketurvallisuus
 • Toimitusvarmuus

Vastuullinen kumppaniverkosto ja toimitusketju:

 • Vastuullisuus kumppaneiden toiminnassa
 • Lähituotanto ja kotimaisuus

Ravitsemus ja terveys:

 • Kuluttajaviestintä

Avustukset ja tuki:

 • Ruokahävikin vähentäminen hyvätekeväisyystoiminnan avulla

3. Taloudellinen vastuu

Kannattava liiketoiminta:

 • Luomme liiketoiminnallamme hyvinvointia yksilöille ja yhteiskuntaan Suomessa Pellolta pöytään –arvoketjussamme syntyvän työllistymisen kautta.
 • Vastuullisuusohjelmamme kasvattaa omistaja-arvoa määrätietoisesti.

Työllistäminen kotimaassa

 • Meille on myönnetty kotimaisesta työstä kertova Avainlippu-tunnustus.

Hyvä hallinto:

 • Hyvä hallintotapa
 • Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
 • Eettisesti kestävä liiketoiminta